top of page

PRP Kiti Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Trombosit açısından zengin plazma veya PRP tedavisi sunan birçok kozmetik muayenehane ve klinik için uygun bir PRP kiti gereklidir. PRP hazırlığı, trombosit konsantrasyonunu diğer kan hücrelerinden ayırmak için santrifüjleme özelliğine sahip herhangi bir cihaz kullanılarak gerçekleştirilebilirken, PRP tedavisine uygun saf PRP elde etmenin tek yolu PRP tıbbi cihazıdır.

PRP Kiti Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?
PRP Kiti Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Peki alıcılar satılık PRP kitlerinde tam olarak nelere dikkat etmelidir? Herhangi bir PRP santrifüjünün temel işlevi, kayda değer trombosit sayısı ve trombosit konsantrasyonuna sahip bir PRP örneği elde etmek olduğundan, yüksek oranda dağıtılabilir trombosit elde edebilen bir PRP kiti almak çok önemlidir. Otolog trombositten zengin plazma ihtiyacı olan bir hasta için, kan bileşenlerini etkili bir şekilde ortadan kaldırabilen bir PRP medikal cihazı her zaman ilk seçenek olmalıdır.

PRP Tedavisi Nedir?

Trombosit açısından zengin plazma tedavisi, yırtık tendon sorunları gibi akut spor yaralanmalarını tedavi edebilen bir tür rejeneratif ilaçtır. Ayrıca kas-iskelet sistemi yaralanmalarının ve kronik ağrı durumlarının (diz artriti) tedavisinde olumlu etkileri vardır. Bununla birlikte, kozmetik tıptaki yenilikler, PRP’nin cilt yaşlanması semptomlarında iyileşme sağladığını ve saç büyümesini teşvik ettiğini de göstermiştir.


Nörotoksinler veya dolgu maddeleri kullanan diğer kozmetik enjeksiyonların aksine, bir PRP serumu hastanın kendi kanından üretilir. Trombositler, hücre ve doku hasarını iyileştirmede önemli bir rolü olan çok sayıda protein veya büyüme faktörü içeren kanın temel bir bileşenidir. İstenilen tedavi bölgesine enjekte edildiğinde, PRP vücudunuzun yumuşak doku iyileşmesini ve onarımını hızlandıracak yeni hücreler geliştirmesine yardımcı olabilir. PRP kiti satın almak için ana sayfamızı ziyaret edip bize ulaşabilirsiniz.

Doğru PRP Kitini Almak Neden Önemli?

PRP kiti satın alırken dikkatli olmak gerekir. Herhangi bir santrifüj makinesi, trombosit açısından zengin plazma tedavisine hak kazanmak için yeterli trombosit konsantresi elde edebilirken, yalnızca uygun bir PRP santrifüjü, bir PRP enjeksiyonu için büyüme faktörünü elde etmek için gerekli ekstraksiyonu gerçekleştirebilir . PRP tedavisi hastanın önemli miktarda kanının alınmasını gerektirdiğinden hasta için bu süreci kolaylaştırabilecek bir PRP medikal cihazı almak PRP hazırlığını çok daha kolay hale getirebilir.


Trombosit açısından zengin plazma tedavisi, etkili sonuçlar için neredeyse saf bir PRP ürünü gerektirir. Yüksek trombosit sayısına sahip olmanın yanı sıra, PRP santrifüjü, son PRP enjeksiyonundan kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve kök hücreler gibi kan bileşenlerini çıkarmak için mükemmel santrifüjlemeye sahip olmalıdır.


Yüksek dağıtılabilir trombositlerle sonuçlanan bir PRP sistemi herhangi bir PRP tedavisi için ideal trombosit konsantresini kolayca oluşturabilir. Trombositten fakir plazmaya sahip olmaktan kaçınabilir. Sitokinler ve nötrofiller gibi kan bileşenlerinin saf PRP numunesinden ekstrakte edilmesi gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkan PRP enjeksiyonu standart altı sonuçlar verecektir.

İdeal PRP Kiti Özellikleri

PRP kiti satın almadan önce, özelliklerini bilmek gerekir. Herhangi bir PRP prosedürü, enjeksiyon için kullanılabilir bir trombosit konsantresi elde etmek için etkili bir PRP sistemi gerektirir. Uygun bir PRP kiti genellikle aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

1. Kan bileşenlerinin trombositlerden etkili bir şekilde ayrılması

Trombosit açısından zengin plazma tedavisinin özü, trombositlerin vücudun kendi doğal iyileşme süreçlerini hızlandırabilmesine dayanır, bu nedenle PRP enjeksiyonunda ne kadar otolog trombosit varsa, bu süreç o kadar verimli olacaktır. Otolog trombosit açısından zengin plazma, vücutta hızlandırılmış yara iyileşmesi, anti-inflamasyon için sitokinlerin salınması ve artan hücre yeniden büyümesi ve onarımı dahil olmak üzere çeşitli etkiler gerçekleştirebilir.

Bunu mümkün kılan şeylerden biri, santrifüjlemenin ardından trombositlerin ve nötrofillerin çoğunu toplayan antikoagülan buffy coat tabakasıdır. PRP santrifüjü, kan bileşenlerini buffy coat tabakasında toplayamazsa, toplam trombosit sayısı sonraki PRP tedavisi için istenenden daha düşük olacaktır.


Bu , PRP tedavisinde yüksek lökosit sayısına, önemli kök hücre birikintilerine ve düşük trombosit konsantresine sahip bir PRP ürünü olan trombositten fakir plazmanın kullanıldığı bir soruna yol açabilir. Trombositten fakir plazma, PRP tedavisi için kullanılabilecek toplam dağıtılabilir trombositleri azaltabilir ve bu da trombositten zengin plazma tedavisinin etkilerini azaltabilir.

2. Otolog trombositlerin uygun şekilde toplanması

Son PRP örneğinden kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücreleri gibi kan bileşenleri çıkarılsa bile, hücrelerin yeniden büyüme ve iyileşme sürecinin düzgün bir şekilde aktive olmasını sağlamak için PRP tedavisi yine de bol miktarda otolog trombosit gerektirir. Hastadan uygun PRP ekstraksiyonu bunu başarabilir, ancak yalnızca otolog trombosit açısından zengin plazma yeterince yüksek trombosit sayısına sahipse.


Otolog kan transfüzyonu hasta için genellikle daha kolaydır, çünkü vücutlarının tedaviyi reddetme olasılığı çok düşüktür, ancak PRP tedavisinin amacı iyileşme sürecini başlatmak için yeterli trombosit sağlamak olduğundan, başarılı tedavi için belirli bir büyüme faktörü eşiği gereklidir.

3. Dış kontaminasyona kapalı bir PRP sistemi

Bir hastanın standartların altında bir PRP tedavisi görmesine neden olabilecek başka bir yol da, tedavilerinde kullanılan PRP ürününün kontaminantlara maruz kalmasıyla kontamine olmuş olmasıdır. Bir klinik steril bir ortam sağlasa bile, otolog PRP bileşiğinin basit bir şekilde havaya maruz kalması her şeyi kontamine edebilir.

Bundan kaçınmanın bir yolu, buffy coat çekildiğinde bir havalandırma davlumbazıyla iyi çalışan bir PRP kiti aramaktır, bu nedenle kaba herhangi bir bakteri veya diğer kirleticilerin girme olasılığı daha düşüktür. PRP tüpünün uygun şekilde kapatıldığından ve dış kirletici maddelere ve şoklara karşı korunduğundan emin olmak, numunenin saf kalmasını sağlamak için de uzun bir yol kat edebilir.


PRP kitinin kliniğin amaçlarına uygun olmasını sağlamanın en iyi yolu, PRP ekstraksiyonu ve PRP enjeksiyonu için gerekli süreci tanımak ve araçları ve ortamı hastanın ihtiyaçlarına göre buna göre güncellemektir.

bottom of page