top of page

PRP Tedavisi Nedir?

Trombosit açısından zengin plazma iki elementten oluşur: plazma veya kanın sıvı kısmı ve vücuttaki iyileşmede önemli bir rol oynayan bir tür kan hücresi olan trombositler. Trombositler pıhtılaşma yetenekleriyle iyi bilinirler, ancak aynı zamanda hücre çoğalmasını tetikleyebilen ve tedavi edilen bölgede doku rejenerasyonunu veya iyileşmesini uyarabilen büyüme faktörleri içerirler. Trombosit açısından zengin plazma, normalden daha fazla trombosit içeren kandır. Trombosit açısından zengin plazma oluşturmak için, hekim hastadan kan örneği alır ve örneği santrifüj cihazı yardımıyla diğer bileşenlerini trombositlerden ayırarak ve onları plazma içinde yoğunlaştırır. Trombosit açısından zengin plazma, tedavi uygulanacak yere enjekte edilir.

Trombosit açısından zengin plazma otolog tedavisi, vücudun doğal iyileşme sürecini başlatmak için hastanın kendi trombosit konsantresini kullanan bir tür gelişmiş rejeneratif tıp tekniğidir. Spor hekimliği, ortopedi, ağız ve diş cerrahisi gibi birçok branşta, saç dökülmesi ve akne problemleri gibi çeşitli problemler için estetik tedavilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. PRP hazırlığı dört ana adım gerektirir: kan alımı veya ekstraksiyonu, santrifüjleme ve enjeksiyon yoluyla uygulama.

Kan Alma

Hastanın kolundan şırınga yardımıyla kan alma işlemi gerçekleştirilir. PRP tüpü içerisinde bulunan antikoagülan ile alınan kan, santrifüj cihazına girmeden önce birkaç kez hafif şekilde çalkalanır.

Santrifüjleme

Bu, PRP tedavi prosedürünün en önemli kısmıdır. Bu işlem trombositleri nötrofiller, monositler, sitokinler ve kök hücreler gibi kan bileşenlerinden ayıracaktır. Üç yaygın ayırma tekniği vardır:

  • Jel ayırıcı – Ayırma jeli kullanılarak, daha yüksek yoğunluklu trombositler ve plazma, kırmızı kan hücrelerinden ve beyaz kan hücrelerinden izole edilecektir. Bu sistem genellikle diğer PRP işlemlerine kıyasla en düşük trombosit miktarını üretir.

  • Buffy coat – Önemli miktarda lökosit ile yüksek konsantrasyonda kullanılabilir trombosit içeren görünür ince bir tabaka olan buffy coat oluşturan kitler vardır.

  • Çift dönüşlü Buffy coat – Bu sistem, kırmızı kan hücrelerini PRP solüsyonundan daha fazla uzaklaştırmak için tam kana ikinci bir dönüş ekler. Tek döndürmede, yine de RBC’lerden buffy coat’u çıkarmanız gerekir.

En İyi PRP Kiti Hangisi?

Prp tedavisi için kritik sorulardan biri olan: En İyi PRP Kiti hangisidir? sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Trombosit açısından zengin plazma tedavisi, tıbbi ve kozmetik uygulama alanında hızla gelişen ve cerrahi olmayan bir otolog tedavidir. Tedaviyi sunan herhangi bir klinik, kan bileşenlerini uygun şekilde parçalamak ve trombosit açısından zengin plazma enjeksiyonu için kullanılacak otolog trombositleri elde etmek için iyi bir PRP kitine sahip olmalıdır. Prp Tedavisinde etkili kitleri seçerken dikkatli olmak gerekir.


Peki PRP kiti alırken aramanız gereken özellikler nelerdir? Herhangi bir PRP tedavisinde, yara iyileşmesini ve doku onarımını uyarmak için büyüme faktörü bileşenleri açısından zengin, trombosit sayısı yüksek bir PRP ürünü kullanmak esastır. PRP elde etmek için kullanılan santrifüj cihazının çapı ve uygulanacak RPM değerlerini de atlamamak gerekir.

Doğru PRP Kitinin Belirlenmesi

Prp tedavisi için doğru kitin belirlenmesi büyük bir önem taşır. Santrifüj cihazının sadece kanın plazma kısmını ayırması değil aynı zamanda enjeksiyon için istenilen trombosit konsantrasyonunu da sağlayabilmesi gerekmektedir. Doğru olmayan seçimler, trombosit sayısı çok az olan veya hiç olmayan ve düşük büyüme faktörü olan trombositten yoksun bir plazma ile sonuçlanabilir. Bu durumun hasta profiline göre de değişiklik gösterebilmektedir.


Enjeksiyon için saf bir PRP gerektiğinden, trombosit solüsyonunun bakteri ve virüs gibi enfeksiyöz ajanlardan korunmasını garanti eden bir sistem de düşünülmelidir. İdeal olarak, kitin, kabarık tüyü çekerken örtmek için kullanılabilecek bir havalandırma başlığı olmalıdır. Şırınganın aynı zamanda santrifüj tüpü görevi de görebileceği hepsi bir arada bir sisteme sahip olmak, kan aktarımı sırasında hava kontaminasyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

bottom of page