English/Turkish/All IFU

4T MEDICAL

Sodyum Sitratlı Steril PRP (Plateletten Zengin Plazma) Kan Seperasyon Kitleri

KİT1 MODELİ

Referans No: OM-TM1-0001

ÜRÜN VE KULLANIM AMACI

Kan Seperasyon Kitleri, hastanın kendi kan bileşenlerinin santrifüj cihazı kullanılarak yoğunluklarına göre ayrışmasını sağlamakta kullanılan ürünlerdir. Tüp içeriğindeki antikoagülan (sodyum sitrat %3.13) sayesinde alınan kan örneği pıhtılaşmadan daha kaliteli PRP elde etmeyi sağlamaktadır. PRP, klinik doğrultuda yumuşak ve sert dokuya lokal olarak uygulanabilmekte ve bu sayede PRP ile dokuların uyarılmasına ve hasarlı dokuların daha hızlı iyileşmesine olanak sağlamaktadır.

ÜRÜN İÇERİĞİ

2 adet 10 ml Sodyum Sitratlı (1ml) Vakumlu tüp
1 adet 5 ml Luer-Lock enjektör
1 adet 21 G 0.8*40 mm İğne
1 adet 18G 90 mm İğne
1 adet 21G 0.8*38 mm İğne
1 adet Holder

ÜRÜN PERFORMANS VE KLİNİK BİLGİSİ

PRP tedavisi, kemik ve yumuşak dokuların iyileşmesi için plateletten zengin plazmanın hastaya tekrar enjekte edilmesiyle gerçekleşen bir otolog tedavidir. Bu süreçte hastadan alınan kanın pıhtılaşmaması için literatüre göre kabul edilen yöntem antikoagülan (sodyum sitrat) kullanımıdır. Antikoagülasyon ise hastadan alınan kan ile sodyum sitratın karışımı işlemidir. Tüpteki kan santrifüj cihazı kullanılarak ayrıştırma işlemi uygulanır ve PRP katmanı kullanıcı tarafından alınır. Klinik Değerlendirme Raporları ve Risk Analiz Raporlarıyla ürünün klinik olarak etkili ve güvenli olduğu belirtilmiştir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

  1. Kitler her hastaya özel ve tek kullanımlıktır.
  2. Medikal uygulamalar içindir. Başka amaçlarla kullanılmaz.
  3. Yalnızca medikal lisansa sahip doktorlar tarafından kullanılmalıdır.
  4. Son kullanım tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.
  5. Açılmış ve hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.
  6. Kullanılacak santrifüj aletinin kalibrasyonları yapılmış olmalıdır. Sabit açılı santrifüj kullanılacaksa en az 45 derecelik açılımı olan santrifüj kullanılır.
  7. PPP, PRP ayrıştırıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır.
  8. Vakum kaybı olma ihtimaline karşın numune miktarına dikkat edilmelidir.
  9. Hasta tedavinin yol açabileceği riskler ve olası yan etkiler hakkında bilgilendirilmelidir.
  10. Antiinflamatuvar ilaçlar ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için hekim önerisi ile PRP tedavisi uygulanmalı veya uygulanmamalıdır. (PRP tedavi öncesi ve sonrası ilaç kullanımı hakkında)
  11. Tedavinin yapılacağı gün, öncesi ve sonrası için hekim önerileri dikkate alınmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE ENDİKASYONLAR

PRP tedavisi dermatoloji, fizik tedavi, üroloji, jinekoloji, oftalmoloji, çeşitli cerrahi branşlarda (ortopedi, plastik, diş hekimliği ve çene, kalp ve damar) ve saç ekim uygulamaları gibi çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılabilmektedir.

KULLANIM ŞEKLİ:

  1. Kutuyu açınız.
  2. Steril blister paketi açınız.
  3. Holder ile kan toplama iğnesini birleştiriniz.
  4. Kan toplama iğnesini hastanın kolundan kan alınacak temizlenmiş bölgeye uygulayınız. (Venöz)
  5. PRP tüpünü iğnenin takılı olduğu holder içerisine yerleştiriniz. (Rutin Filebotomi)
  6. PRP Tüpü vakumludur. Tüp yeterli miktarda kan aldığında kendiliğinden durur. (Kan toplama iğnesini damardan çıkarmadan her iki tüp içinde aynı işlemi uygulayınız.)
  7. Her iki tüpü de santrifüj cihazında 850 G’de 8 dakika santrifüj ediniz. Santrifüj godeleri tüpler ile uyumlu olmalıdır.
  8. 18G 90 mm iğneyi 5ml lik Luer-Lock enjektöre takınız.
  9. 18G 90 mm iğneyi PRP tüpüne batırarak kırmızı kan (RBC) katmanı üzerinden PRP’yi toplayınız. (Laminer Akış Koşulları sağlanmadığı sürece tüplerin kapağınız açmayınız.)
  10. Dikkatlice 2ml PRP katmanı 5ml lik şırıngada toplayınız.
  11. Aynı protokolü diğer PRP tüpü için de uygulayınız.
  12. Şırıngada 4ml PRP olacaktır.
  13. Muhtemel hücre kümelenmelerini plazma içinde homojenize etmek için şırıngayı 60 saniye boyunca nazikçe çalkalayınız.
  14. Uygulama yapacağınız iğneyi 5ml’lik Luer-Lock şırıngaya takınız.
  15. Hastaya enjeksiyon metodu ile uygulayınız.

HASTA PROFİLİ

PRP, hekimin onay verdiği kişilere ve hekim kontrolünde uygulanabilen otolog bir tedavi tekniğidir. Tedavinin otolog olması çeşitli bulaşıcı hastalıkların önüne geçmesiyle bulaşıcılığın önüne geçer ve güvenli bir uygulama sağlar.

KULLANICI PROFİLİ

Cihazın kullanımı hakkında yeterli tecrübeye sahip hekim veya hekimler tarafından kullanılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında PRP uygulaması önerilmez:

  • Trombosit Disfonksiyon Sendromu
  • Kritik Trombositopeni
  • Hipofibrinojenemi
  • Hemodinamik instabilite
  • Otoimmün hastalıklar
  • Malignansi
  • Sepsis
  • Akut kronik enfeksiyonlar
  • Kronik Karaciğer Patolojisi
  • Anti-koagülasyon Tedavisi (ASA tedavisi vb.)
  • Hamilelik
  • Yeni doğanlar

RİSK VE YAN ETKİLER

Ürün üretim aşamasında gerçekleştirilen risk değerlendirme, yönetim ve analiz raporlarına göre uygulama yapılan bölgede geçici ağrı, cilt uygulamalarında geçici morarma veya ödem görülebilir. Bu sebeple uzman olmayan kişi veya kişiler tarafından yanlış şekilde uygulanması ve sterilite koşullarına uyulmaması durumunda çeşitli hasar ve/veya enfeksiyonlar oluşabilir.

RAF ÖMRÜ

Ürünün raf ömrü için ürün üzerindeki son kullanma tarihi geçerlidir.

Kutu Etiketindeki Sembollerin Açıklaması

NO SEMBOL AÇIKLAMA   NO SEMBOL AÇIKLAMA
1 Üretim tarihi   13 Ambalaj hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına bakın.
2 Son kullanım tarihi   14 Güneş ışığından uzak tutunuz.
3 LOT numarası   15 Kuru muhafaza ediniz.
4 Model adı   16 Sıcaklık Limitleri
5 İthalatçı   17 Biyolojik riskler
6 Distribütör   18 Tekrar kullanmayınız.
7 Model numarası   19 Kullanım kılavuzuna bakın.
8 Üretim ülkesi   20 Dikkat
9

Etilen Oksit sterilizasyonu

 

  21 Tıbbi Cihaz
10

Radyasyon sterilizasyonu

 

  22

Tekil cihaz tanımlayıcı

(01) UDI-DI Kodu, (10) Parti Numarası, (11) Üretim Tarihi, (17) Son Kullanma Tarihi

11 Tek steril bariyer sistemi   23 SZUTEST Test Onaylı Kuruluşun CE Sembolü
12 Tekrar sterilize etmeyiniz.    

 

FİRMA BİLGİLERİ:

ÜRETİCİ: KAİZEN ENDÜSTRİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bostancı Mah. Gönen O.S.B. 3 Nolu Cad. No:1 Gönen – BALIKESİR/TÜRKİYE

Tel: +90 266 762 39 39 Email: info@kaizenendustri.com Website: http://www.kaizenendustri.com/

Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi
TD.01.121-21 03.03.2023 00