top of page

PRP Kit Nedir?
PRP (Platelet Rich Plasma) kitleri, kişinin kendi kanından alınan bir örnekten elde edilen trombositlerin zenginleştirilmesi için kullanılan bir tıbbi cihazdır. PRP, yaraların iyileşmesini hızlandırmak, dokuları yenilemek, ağrıyı azaltmak ve iltihaplanmayı azaltmak gibi çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır.


PRP işlemi, kişinin kanının alınması, PRP kitindeki özel bir işlemle trombositlerin ayrıştırılması ve sonra da elde edilen PRP'nin yaralı bölgeye enjekte edilmesi gibi adımları içermektedir. PRP kitleri, tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve spor yaralanmaları, eklem rahatsızlıkları, kırık iyileşmesi, cilt gençleştirme ve saç dökülmesi gibi birçok alanda tercih edilmektedir.


PRP kitleri genellikle iki ana bileşen içerir:


 1. Kanı almak için bir tüp veya kan toplama seti

 2. Kanın işlenmesi için özel bir PRP tüpü veya haznesi


PRP işlemi için önce bir tüp veya kan toplama seti kullanılarak hastanın kendi kanı alınır. Daha sonra, özel PRP tüpü veya haznesine aktarılır ve bu tüp veya hazne özel bir işlemden geçirilir. Bu işlem, trombositlerin kanın diğer bileşenlerinden ayrıştırılmasını sağlar ve sonunda elde edilen trombosit zengin plazma, yaralı bölgeye enjekte edilmek üzere hazır hale getirilir.


PRP kitleri kullanırken, tüm adımların steril bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Kan örneği alınırken, tüp veya kan toplama seti sterilize edilmeli ve kan örneği alınmadan önce hastanın cilt yüzeyi iyice temizlenmelidir. Ayrıca PRP tüpü veya haznesinin de steril olması ve işlem sırasında kontaminasyonun önlenmesi gerekir.


PRP enjeksiyonları genellikle bir hekim veya tıbbi personel tarafından yapılır. Enjeksiyon bölgesi dezenfekte edilmeli ve enjeksiyon işlemi aseptik koşullarda gerçekleştirilmelidir. PRP enjeksiyonları, genellikle birkaç seans halinde yapılır ve her seans arasında birkaç hafta geçmesi önerilir.


Özetle, PRP kitleri, özel bir işlemden geçirilerek trombositlerin zenginleştirilmesini sağlayan tıbbi cihazlardır. PRP işlemi yapılırken tüm adımların steril koşullarda gerçekleştirilmesi ve enjeksiyonların aseptik koşullarda yapılması önemlidir.


PRP Kit Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

PRP kitlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:


 1. Sterilizasyon: PRP kitinin her aşamasında sterilizasyona dikkat edilmelidir. Kan alma işleminde kullanılan malzemeler, PRP hazırlama işleminde kullanılan tüp veya hazne ve enjeksiyon yapmak için kullanılacak malzemeler steril olmalıdır.

 2. Kan Alma İşlemi: Kan alma işlemi sırasında, kullanılan iğne steril olmalı ve hastanın cildi uygun şekilde sterilize edilmelidir. Ayrıca, kanın alınması için kullanılan tüp veya kan toplama seti, tüm aşamalarda steril koşullarda tutulmalıdır.

 3. PRP Hazırlama: Kanın ayrıştırılması ve PRP'nin hazırlanması işleminde, PRP tüpünün steril olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, işlem sırasında kontaminasyonun önlenmesi için PRP hazırlama işlemi steril koşullarda gerçekleştirilmelidir.

 4. Enjeksiyon: PRP enjeksiyonu yapılırken, enjeksiyon bölgesi sterilize edilmeli ve enjeksiyon işlemi aseptik koşullarda gerçekleştirilmelidir.

 5. Uygun Depolama: PRP kitleri, üretici tarafından belirtilen koşullarda uygun şekilde saklanmalıdır. Özellikle, PRP tüpünün açılmadan önce, uygun sıcaklıkta ve nem oranında saklanması önemlidir.

 6. Tıbbi Uygulama: PRP kitleri, tıbbi uygulamalarda kullanılmalıdır. PRP kitlerinin kullanımı hakkında uzman bir hekim veya tıbbi personelden yardım alınması önerilir.

PRP kitleri kullanılırken, tüm aşamalarda sterilizasyona ve aseptik koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, PRP tüpünün uygun şekilde saklanması ve tıbbi uygulamalarda kullanılması önemlidir.


PRP Kit Kullanırken Hijyen Koşulları Nasıl Sağlanır?

PRP kit kullanırken, hijyen koşullarına dikkat etmek çok önemlidir. Aşağıdaki adımlar, PRP işlemi sırasında hijyen koşullarını sağlamak için izlenebilir:


 1. El Yıkama: PRP işlemi öncesi ve sırasında, eller temiz su ve sabunla yıkanmalıdır. Eller, en az 20 saniye boyunca ovalanarak yıkanmalı ve temiz bir havlu ile kurulanmalıdır.

 2. Dezenfeksiyon: PRP işlemi sırasında kullanılacak tüm araç-gereçler, aletler ve yüzeyler, uygun bir dezenfektan solüsyonu ile sterilize edilmelidir. Dezenfektan solüsyonları, üretici tarafından belirtilen yönergeler doğrultusunda hazırlanmalı ve kullanılmalıdır.

 3. Steril Malzeme Kullanımı: PRP işlemi için kullanılacak tüm malzemeler steril olmalıdır. Kan alma işlemi sırasında kullanılacak iğne ve tüp, PRP hazırlama işlemi için kullanılacak hazne veya tüp, enjeksiyon yapmak için kullanılacak iğne ve enjektör gibi tüm malzemeler sterilize edilmeli ve kullanılmadan önce açılmalıdır.

 4. Tek Kullanımlık Malzeme Kullanımı: PRP işlemi sırasında tek kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır. Tek kullanımlık malzemeler, her hastaya özel olarak kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.

 5. Steril Çalışma Ortamı: PRP işlemi sırasında, işlemi yapacak kişi ve hastanın bulunduğu alan steril bir çalışma ortamına dönüştürülmelidir. Ortamın temiz ve hijyenik olması, işlem sırasında oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltacaktır.

PRP işlemi sırasında hijyen koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. El yıkama, dezenfeksiyon, steril malzeme kullanımı, tek kullanımlık malzeme kullanımı ve steril çalışma ortamı gibi adımlar, PRP işlemi sırasında hijyen koşullarını sağlamak için izlenebilir.


PRP Kit Kimler Tarafından Kullanılabilir?

PRP kitleri, öncelikle tıbbi uzmanlar tarafından kullanılmalıdır. Bu uzmanlar arasında dermatologlar, plastik cerrahlar, ortopedistler, romatologlar, spor hekimleri, diş hekimleri ve genel cerrahlar yer almaktadır.


PRP işlemi, kan alma ve PRP hazırlama işlemleri için özel eğitim almış sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Kan alma işlemi için eğitim almış tıbbi personel, kan alırken hijyen koşullarına dikkat etmeli ve kanın doğru şekilde toplanmasını sağlamalıdır. PRP hazırlama işlemi için eğitim almış tıbbi personel, PRP kitinin kullanımına aşina olmalı ve hijyen koşullarına dikkat ederek PRP çözeltisini doğru şekilde hazırlamalıdır.


PRP işlemi sonrasında, enjeksiyon yapacak tıbbi personel tarafından uygulanır. Enjeksiyon yapacak tıbbi personel de, enjeksiyon bölgesinin hijyenik koşullarını sağlamalı ve enjeksiyonun doğru şekilde yapılmasını sağlamalıdır.

PRP kitleri, sadece özel eğitim almış tıbbi personel tarafından kullanılmalıdır. Bu kişiler, hijyen koşullarına dikkat ederek, PRP işlemi sırasında güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilirler.


PRP Kit Hangi Prensiplere Göre Çalışır?

PRP kitleri, Platelet Zengin Plazma (PRP) tedavisi için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu kitler, insan kanındaki trombositlerin (plateletler) ayrıştırılması ve konsantre edilmesi için tasarlanmıştır. PRP kitleri, belirli prensiplere göre çalışır. İşte PRP kitlerinin çalışma prensipleri:


 1. Kan Alma: PRP işlemi, hastanın kendi kanının kullanılmasıyla yapılır. Kan, steril bir kan alma işlemi sırasında alınır ve özel bir tüpe konulur.

 2. Santrifüj: Kan tüpü, santrifüj cihazına yerleştirilir. Bu cihaz, kanı yüksek hızda döndürerek, trombositleri diğer kan hücrelerinden ayrıştırır.

 3. Konsantrasyon: Santrifüj işlemi sonrasında, trombositler PRP çözeltisi olarak toplanır ve konsantre hale getirilir. Bu işlem, trombosit konsantrasyonunu 5-10 kat artırır.

 4. Aktivasyon: PRP çözeltisi, aktivasyon için hazır hale getirilir. Aktivasyon, PRP'deki büyüme faktörlerinin serbest bırakılmasını sağlar. Bu faktörler, hücre yenilenmesini ve dokuların iyileşmesini teşvik eder.

 5. Enjeksiyon: Aktive edilmiş PRP çözeltisi, hastanın ihtiyacına göre belirli bir bölgeye enjekte edilir. Enjekte edilen PRP, hücre yenilenmesini teşvik eder ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Özetle, PRP kitleri, kanı alarak trombositleri konsantre hale getirir ve aktive edilmiş PRP çözeltisi, iyileşme sürecini hızlandırmak için belirli bir bölgeye enjekte edilir. Bu prensipler, PRP kitlerinin çalışma prensiplerini oluşturur.


Güvenilir PRP Kit Nasıl Anlaşılır?

Güvenilir bir PRP kitinin nasıl anlaşılacağına dair birkaç ipucu şunlardır:


 1. FDA Onayı: PRP kitleri, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış olmalıdır. FDA onaylı bir PRP kitinin kullanılması, ürünün güvenilirliğini ve kalitesini garanti eder.

 2. Sertifikasyon: PRP kitleri, uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu gösteren sertifikalara sahip olmalıdır. Bu sertifikalar, ürünün üretiminde kalite kontrolü ve ürün kalitesinin garanti altına alındığını gösterir.

 3. Marka Tercihi: PRP kitleri üreten markalar arasında sektörde tanınan ve güvenilir olan markaları tercih etmek önemlidir. İyi bir marka seçimi, kaliteli bir ürünün yanı sıra, müşteri desteği ve teknik destek açısından da avantaj sağlayabilir.

 4. Referanslar: PRP kitlerinin kullanımı yaygın olduğu için, sağlık profesyonellerinden ve hastalardan ürün hakkında geri bildirimler almak mümkündür. Referanslar, ürünün kalitesi hakkında fikir sahibi olmak için iyi bir kaynak olabilir.

 5. Fiyat: Kaliteli bir PRP kitinin fiyatı genellikle daha yüksek olacaktır. Fiyatın önemli bir faktör olduğu durumlarda, çok düşük fiyatlı PRP kitleri ile ilgili olarak dikkatli olunmalıdır. Çok düşük fiyatlı PRP kitleri, kalite ve güvenilirlik konularında soru işaretleri yaratabilir.

Özetle, güvenilir bir PRP kitinin seçilmesi için FDA onayı, sertifikasyon, marka tercihi, referanslar ve fiyat gibi faktörler dikkate alınabilir. Bu ipuçları, kaliteli ve güvenilir bir PRP kitinin seçilmesine yardımcı olabilir.


bottom of page